Teveel filler

Soms blijkt dat er teveel gebruikt is. Uiteraard proberen we dat te voorkomen maar in zo’n geval is er gelukkig een oplossing.

Hyaluronidase is een vloeistof dat letterlijk de filler oplost.

Er dient voorzichtig mee omgegaan te worden.

Bij de afspraak om het “teveel” aan fillers te verwijderen, zal eerst op de onderarm een testje gedaan worden om te kijken of er mogelijk een allergische reactie ontstaat.

Als na 20 minuten geen reactie is opgetreden dan kan het middel veilig worden toegepast.

Het kan nodig zijn de behandeling te herhalen mochten er nog restjes filler aanwezig zijn.